Co to jest SDR?

Selektywna Rizotomia Grzbietowa (Selective Dorsal Rhizotomy – SDR)

To zabieg neurochirurgiczny rdzenia kręgowego polegający na częściowym przecięciu grzbietowych korzeni nerwowych, stosowany w leczeniu spastyczności, wynikającej na przykład z Mózgowego Porażenia Dziecięcego.

U chorych ze spastycznością zwyczajne bodźce czuciowe docierające z kończyn dolnych do rdzenia kręgowego drogą korzeni grzbietowych wywołują nadmierny, odruchowy skurcz licznych mięśni. W efekcie powstaje trwałe, nadmierne napięcie mięśniowe, prowadzące do licznych deformacji układu mięśniowo-szkieletowego.

Przecięcie części włókien w korzeniach grzbietowych zmniejsza ilość impulsów czuciowych docierających poprzez rdzeń kręgowy do mózgu, redukując ilość generowanych automatycznie impulsów ruchowych biegnących do mięśni. Dzięki temu udaje się osiągnąć znaczącą redukcję spastyczności w kończynach dolnych.

U pacjentów potrafiących chodzić przed operacją obserwuje się poprawę szybkości i jakości chodu, u niektórych dzieci umożliwiającą chodzenie bez pomocy innych osób i sprzętów. Redukcja spastyczności zmniejsza również trudności ze zmianą pozycji (siadanie/wstawanie), często wpływając korzystnie na postawę, równowagę i rozwój psychofizyczny dzieci. Zaletą tej operacji jest trwałość jej efektu.

Linki do literatury na temat SDR:

Wikipedia
The Portland Hospital
Children’s Hospital St. Louis
Broszura w języku polskim